ಉದ್ಯಮಿಯ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು... 4 EASY STEPS TO BECOME A SUCCESSFUL BUSINESSMAN

HOW TO BECOME A SUCCESSFUL BUSINESSMAN

ಉದ್ಯಮಿಯ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು...
4 EASY STEPS TO BECOME A SUCCESSFUL BUSINESSMAN IN YOUR BUSINESS

ಉದ್ಯಮಿಯ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು... 4 EASY STEPS TO BECOME A SUCCESSFUL BUSINESSMAN

    ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಉದ್ಯಮವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆಂದರೇ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಿಸ್ತು[discipline for success] , ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲನೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ,ಸಮಯಪಾಲನೆ  ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮದ ಅಂಗವಾಗಿರದೇ ಉದ್ಯಮಿಯ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು.ಆದಾಗಲೇ ಉದ್ಯಮವು ನಿಂತ ನೀರಾಗದೇ ಸದಾ ಹೊಳೆಯಂತೇ ಹರಿಯುತ್ತದೇ…ಉದ್ಯಮವೆಂದರೇ ಅದೊಂದು ನಿರಂತರ ತಯಾರಿಕೆ[continous upgradation] …ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಾ..ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಯು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾನೆ.  ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದಲಾಗುವ ಕಾಲಮಾನ, ಬಂದು ಒದಗುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ[customer’s expectation], ಹೀಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ದಿನವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತ ಕೊಂಡ್ಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಉದ್ಯಮಿಯ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಉದ್ಯಮಿಯ ಗುರಿಯಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ತಯಾರಿಕೆ,ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಅವಶ್ಯಕ.

ಒಬ್ಬ successful businessman ಅಗ್ಗಕೆ ಈ 4 ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು 

ಆದಾಗ್ಯೂ.., ಉದ್ಯಮಿಯ ಆಲೋಚನಾಹರಿ ಎಕಚಿತ್ತ ವಾಗೀರದೇ ಹೋದರೇ ತನ್ನ ಗುರಿಯು ಉದ್ಯಮದ ಗುರಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರದೇ ಹೋದರೇ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಅದರ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಯು ತಾನೇ ನಂಬಿದ ಸೈಂದಾತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ  ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಅವನ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಿರ್ಮಾಣ[continous upgradation of your thought process] , ಕೇವಲ ಒಂದರೇಡು ವರುಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲಾ. ಉದ್ಯಮವುದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಹಿತ ಶತ್ರುವೂ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಉದ್ಯಮಿಯು  ತಾನು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು , ವ್ಯವಹಾರದ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು  ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಡ್ಡುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

 ಬೇರೆಯವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು [Using Others Success Formula] :- ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೇ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇಂತಹುದೇ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಗಳಿಲ್ಲಾ[there is no ready made formula for success].ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತಾನೇ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳು ಅನ್ನಬಹುದು.ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಯು ಯಾರೋ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆದರ್ಶ[Role Model] ಆಗಿ  ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.ಇದು ಖಂಡಿತಾ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೀವನ ಯಶೋಗಾಥೆ ಖಂಡಿತ ಉಪಯುಕ್ತವೇ ಆದರೇ ಅವರಂತೇ ಅನುಕರಿಸುವುದು ಖಂಡಿತಾ ತಪ್ಪು. ಅನುಕರಣೆ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೈಕೊಡುವ ಟ್ರಿಕು[Correct Implementation Is The Key To Success]. 

ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸು ಯಾರದೋ ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲಾ .ಆ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ[Use Your Own Success Formula]. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರೇಡಿಮೇಡ್ ಸೂತ್ರಗಳಿಲ್ಲಾ.., ನಾವೇ ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವ.., ನಮ್ಮದೆಯಾದ ಆಲೋಚನೆ. ಹಾಗೂ ತಯಾರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯಮವು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೇ ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ

ಬೀಜಮಂತ್ರವ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮವ ನಡೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ತಾನೇ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದ್ಯಮಿಯು ತನ್ನ  ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಯಮವನ್ನ

ತನ್ನ ಕಾಯಕಕ್ಕೇ ನೀಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸು ತಾನು ಕೈಗೊಳ್ಳೇ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲಿರುತ್ತೇ ಎಂದೂ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ,ಯಾರದೋ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಲು, ಉದ್ಗಾರಗಳಿಗಿಂತ ಉದ್ಯಮಿಯು ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು..ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸ್ವನಿರ್ಧಾರ ಮೇಲೇ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವಲಂಬನೆ [Dependence]  ಶುರುವಾಗುತ್ತದೇ, ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಯಶ ಸಿಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು .ಉದ್ಯಮವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೇಲೇ ಬೆಳೆಯುವ ಸಂಗತಿ ಬೇರೆಯವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಉದ್ಯಮವ ಬೆಳಸಲಾರವು.

ಹಳೇ ಕಾಲದ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು [Never Use Old Success Formula] :-ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ..,ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತದೆ.ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮವು ಕೂಡ ಹೊರತಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅದರ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ವರ್ತಮಾನ ಎನ್ನುವುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ.ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೇ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರೇಡಿಮೇಡ್ ಸೂತ್ರಗಳಿಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಾರವು ಎಂಬುವುದು ಕೂಡ ನಿಜ.ಉದ್ಯಮದ ರಚನೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವವರೆಗೂ ಒಬಿಕಾಲದ ಹಳೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ  ಅನುಸರಿಸುವ ಉದ್ಯಮ ಕೂಡ ಒಬಿರಾಯನ ಉದ್ಯಮ ಅಂತಾ ಅನಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೇ.ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನವೀನತೇ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅದು ಆದಷ್ಟೂ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಿದ್ದರೇ ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತನೆ.  ಈಗೀನ ಕಾಲದ ಅಂರ್ತರ್ಜಾಲದ (Internet) ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಪದ್ದತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲಾ  ಅದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಾವತಿಯ ತನಕ ಇರಬಹುದು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ  ಇದ್ದರೇ ಉದ್ಯಮವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವತ್ತೋ ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈಗ ಪ್ರಸುತ್ತ ಆಗಬೇಕೆಂದೇನೂಯಿಲ್ಲಾ. ಗ್ರಾಹಕ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನೆ..ಅವನ ಅಭಿರುಚಿಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮವು ಬದಲಾಗಬೇಕು,ಉದ್ಯಮಿಯು ಬದಲಾಗಬೇಕು.ಅವನ  ಯೋಚನಾಲಹರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕನ ಅಭಿರುಚಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಅವನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗುವ,ವಿಶ್ವಾಸರ್ಹತೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ

ಉದ್ಯಮವು ಬಹುಬೇಗ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಗಳೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹಳೇ ಚೌಕಟ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬರದೇ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೇ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ,ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ,ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತೋ ಗೆದ್ದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ

ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೇ… ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆವೆಂದರೇ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗದೇ ಹೋದರೇ ಗ್ರಾಹಕ ಆ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು

ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವವನೂ ಮಾಲೀಕನಾದರೂ, ಆ ಮಾಲಿಕತ್ವವ ಷೋಪಿಸುವವನೂ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹಳೆಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಂಬದೇ ಹಾಗೂ ಬಳಸದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ

ಹೊಸದನ್ನ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಹೊಸದನ್ನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಜಾಯಮಾನ ಉದ್ಯಮಿದಾಗಬೇಕು.

ಸ್ವಯಂ ಅಪನಂಬಿಕೆ [Self – Disbelief] :- ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಬೆಳದಿವೆ,ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೂ ಇವೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಉದ್ಯಮಗಳೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆಯ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸ..ಉದ್ಯಮವಾಗಲಿ, ಉದ್ಯೋಗವಾಗಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮಿಯು ಕನಸುಗಾರ ಆಗದೇ ಹೋದರೇ..ತನ್ನ ಮೇಲೇ ಹಾಗೂ ತಾನು ಹೂಡಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೇ ಹೋದರೆ,ಉದ್ದಮಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೇ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ತಾನು ಕೈಗೊಂಡ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೇ.

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ  ಬದಲಾಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ಬೀತಿ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಸಾಲ , ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮದ ನಷ್ಟ ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು ತಲೆದೂರವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದು ಸಹಜ ,ಹಾಗಂತ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬೀಳದೆ  ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರತ್ತೋ ಅದರ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಉದ್ಯಮವ ಮತ್ತೆ ಮೇಲತ್ತ ಬೇಕು  ಲಾಭ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟಗಳು ಉದ್ಯಮದ ಎರಡೂ ಮುಖಗಳು  ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದಗಲೂ ಸೈರ್ಯವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಮತ್ತದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ.ಹಾಗಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೇ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉದ್ಯಮಿದಾಗಿರಬೇಕು.  ಕಲಿಕೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸು  ಉದ್ಯಮಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು.

ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಾಲ, ವ್ಯವಹಾರದ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇವುಗಳಷ್ಟೇ ಉದ್ಯಮದ ಶತ್ರು ಗಳಲ್ಲಾ ತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳೂ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು ಕೂಡ ಶತ್ರು ಗಳಾಗಬಲ್ಲವು. ಉದ್ಯಮವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದಾರಿ, ಸಣ್ಣ ಮೈಮರೆವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು. ಹೀಗಾಗ ಬಾರದೆಂದರೇ ನಿರಂತರ ಸಿದ್ದತೆ, ಕಲಿತ ನೈಪುಣ್ಯವ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೇ.ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ಬದಲಾಗುವ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಒಗ್ಗಿ ಕೊಳ್ಳದ  ಎಂತಹುದಾದರೂ ಸಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೇ.ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವು ನಿಲ್ಲಬಾರದೆಂದರೇ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ ಸಂಗತಿ.

ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ತನ್ನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಯೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಯಾವ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಅನುಮೋದಿಸದೇ ತನ್ನದೇ ಯಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎನಿಸಿದರೇ ಹಳೇ ಸೂತ್ರವನ್ನ ದೂರವಿಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಗ್ರಾಹಕನಲ್ಲಾ…ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವತಂತ್ರ.ಅವನಿಗೆ ನೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನೇ ಆಯ್ಕೆ.ಅವನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೂರೈಸುವುದೇ ಮಹತ್ತರ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ,ಸೌಜನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೇ ‘ಉದ್ಯಮ ನಿರಂತರ ತಯಾರಿಕೆ…,ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲಾ’

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಉದ್ಯಮಿಯ ಕೆಲಸ.

Similar Posts