15 ನಿಮಿಷಗಳ FREE ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ

ನನ್ನ  21 ವರ್ಷಗಳ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ 

 “ಪರಿವರ್ತನ “( TRANSORMATION) 

-ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್  ಯುಗದ ಆರಂಭ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ??

-ಯಾವರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ??

-ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು , ನಿಮ್ಮ -ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್. 

(ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಲ್ಲ)

 

BTA ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡೆದವರು

ಕನ್ನಡ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ (motivation )

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೆ ತನ್ನಿ