ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 16 ವಾರ MBA ಕೋರ್ಸ್

16 ವಾರಾ MBA ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ:1.BOSS PERSONALITY + GROWTH RULES - TIME MGMT – PERSONAL SIKLLS – RELATIONSHIP ABILITY – LEADERSHIP

2.SYSTEM CREATION + PROCESS DEVELOPMENT FOR ALL THE DEPARTMENTS

3. PRODUCT FUNNEL + BUSINESS JOURNEY – AUDIT OF LOW PROFITS TO HIGHER PROFITS – HOW TO CREATE NEW RESOURCE AND RESOURCE MANAGEMENT

4. EMPLOYEE MANAGEMENT – RECRUITMENT- ORIENTATION – TRAINING – PROMOTION STEPS – EFFECIENCY TEST- LEADERSHIP DEVELOPMENT - RESULTS TRACKER CREATION KPI / KGA – HOW TO REMOVE –HOW TO RETAIN TALENTED EMPLOYEES

5.MONTHLY BUSINESS TRACKER METHOD AND PRACTICES

6.CUSTOMER MANAGEMENT – HOW TO CREATE CUSTOMER COMMUNITY – NEW PRODUCT/SERVICE DEVELOPMENT – FEEDBACK- CUSTOMER SATISFACTION – CUSTOMER EXPERIENCE – NURTURING

7.SALES AND MARKETING 30 TYPES – STEP BY STEP EACH METHOD TRAINING

8.POWER OF BRAND - PERSONAL - BUSINESS - SOCIAL MEDIA - INFLUENCNER METHOD

9.TECHONOLGY IN BUSINESS

10.MONTHLY BUSINESS TRACKER METHOD AND PRACTICES

11.FINANCIAL MANAGEMENT

12.HOW TO CONDUCT ANY TYPE OF TRAINING – COMMUNICATION SKILLS

13.MONTHLY BUSINESS TRACKER METHOD AND PRACTICES

14.COMPANY VISION AND MISSION AND VALUES + POWER OF NETWORKING

15.MANAGEMENT TEAM + RESEARCH & DEVELOPMENT WING

16.MONTHLY BUSINESS TACKER METHOD AND PRACTICES

ನಮ್ಮ 16 ವಾರ MBA ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸೇರಲು, ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

OUR PROUD GRADUATED STUDENTS

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 2017-2018 ರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 2016 ರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

OUR ACHIEVEMENTS

BTA Graduation 2016
Self Mastery Book Launch
Sell Well Book Launch
BTA Felicitation Program

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ !!!!

ದೇವರಾಜ್ ಆಚಾರ್ -ಆಚಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದರು !!!
ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ ರವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ TV ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ !!!
ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ನರೇಶ್ ಬಾಬು ರವರ ಯಶಸ್ಸು

MEET THE FOUNDER

Business Coach
Business Tycoon Academy (my-BTA) was founded by SATHYANARAYANA V R well known among his students as Master Coach Sathya (Business Coach) in the year 2010, to train business owners and entrepreneurs to build their dream empire in short period of time in order to creating India super power country.

Master Coach Sathya is a Business Coach By Profession coached 7000+ entrepreneurs and business owners in 10 year span of time and we have great mission to reach 10000 + entrepreneurs and business owners in this year. As A Business Coach, his Contribution to Business world is Tremendous, Many Entrepreneurs and Business Owners Have Grown to a Next Level in their Respective Industries.

His Business Coaching Helped Many of them increased their profits to 30% to 300% in a year.Our Business Coaching happens through Webinar and Off-Line sessions. Our Business Coaching Can Help SME and MSME owners also Start-up to Grow their Business