ಯಾವ ವಿಚಾರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು 10 ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ

10 platforms to find what is trending ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ what is trending ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ Twitter ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು , ಅದನ್ನು #hashtags ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು…