HOW TO SOLVE THE BUSINESS FAILING?

🤔HOW TO SOLVE THE BUSINESS FAILING??

🔴ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಫಲವಾಗುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು??🔴

1️⃣90% ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆ ??
2️⃣ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ??

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು & ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?? ಎಂಬುದರ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ3 ಡೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ👇
https://www.mastercoachsathya.com/49-offer

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.